Οικογένεια Χαραμή

Διακρίσεις και πιστοποιήσεις

Συνεχίζουμε με το ίδιο μεράκι κι όραμα.

Ποιότητα που αναγνωρίζεται διεθνώς…

Τον Φεβρουάριο του 2022 στο Λονδίνο η οικογένεια Χαραμή συμμετείχε στα “The Mediterranean Taste Awards” και συγκεκριμένα στην κατηγορία ΜΤΑ Excellent Awards.

Εκεί τα αμυγδαλωτά μας πήραν το βραβείο “Platinum Excellent Taste” και οι σαμουσάδες μας το “Gold Excellent Taste”.

Είναι μεγάλη μας τιμή και συνεχίζουμε με το ίδιο μεράκι και αφοσίωση!

Αμυγδαλωτά - Βραβεία MTA Excellent Taste Awards | Μορέως ήδιστα - Χαραμής
Σαμουσάδες - Βραβεία MTA Excellent Taste Awards | Μορέως ήδιστα - Χαραμής

Ξεχωρίζουμε κι εξελισσόμαστε…

Η Οικογένεια Χαραμή τον Μάιο του 2022 έλαβε την πιστοποίηση κατά το ISO 22000, που αποτελεί ένα από τα κορυφαία πρότυπα στον τομέα της Ασφάλειας Τροφίμων.

 Το πρότυπο ISO 22000 καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις που αφορούν την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων μιας επιχείρησης. Το ISO 22000 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων και μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα τους.

Χαραμής ISO_22000_2018